Metodologie acordare burse


Anunţ burse sociale pentru semestrul II


 Listele nominale cu studenţii bursieri:

Bursă de performanţă

Bursă de merit II

Bursă de merit I

Burse R.Moldova

Termenul de contestaţie este 3.04.2017 ora 14.00.