Print
  1. Domeniul Istorie (interdisciplinar cu domeniile: Filosofie, Sociologie)

    Programul de studii: Geopolitică şi interferenţe sociale şi culturale est-europene

Criteriile de admitere:

Media finală de admitere se calculează din:

Structura proiectului de cercetare:

Tematică:

Bibliografie: